ดูดวงวันนี้

ดูดวงทั้งหมด www.horoworld.com

ราคาน้ำมัน ปตท. ราคา(บาท/ลิตร)

  • แก๊สโซฮอล ออกเทน 95(E10)37.13
  • แก๊สโซฮอล ออกเทน 95(E20)32.68
  • แก๊สโซฮอล ออกเทน 95(E85)21.28
  • แก๊สโซฮอล ออกเทน 91(E10)34.68
  • เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)46.43
  • เบนซิน ออกเทน 91 (UGR 91 RON)43.03
  • ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.035%S)29.79
  • มีผลตั้งแต่ (Effective Date)25 Oct

ราคาน้ำมันทั้งหมด